Leris.cz
Návrh IS, implementace IS, systémová integrace, vývoj software a aplikací

KDO JSME

Díky systému hlídámeauta.cz máte svá vozidla pod permanentním dohledem. hlídámeauta.cz pracuje na principu monitoringu vozidel pomocí GPS a GSM. Do vozidla umístíte sledovací jednotku, která monitoruje jízdní parametry jako např. polohu, rychlost, čas a další. Tyto parametry jsou pak sítí GSM přenášeny na GPS centrum a odtud dále k zákazníkovi. V případě přerušení signálu jsou data zaznamenávána a v okamžiku obnovení spojení opět odeslána na GPS centrum.

 

 

10ZWI.png 11ZDl.png 12YmY.png

 

OCHRANA VOZIDLA

 • definování hranice, kterou auto nesmí přejet
  (SMS + případné odpojení startéru)
 • pokud se vozidlo rozjede po určité době, chodí SMS (cena SMS: 2,-Kč)
 • hlídání otevření dveří

FIREMNÍ ÚDAJE A SPRÁVA
VOZOVÉHO PARKU

 • kontrola termínů (STK, emise, prohlídky)
 • import dat z čerpacích stanic CSS, Benzina, OMV, Shell
 • správa autoparku (evidence dokumentů vozidla, přehled vozidel, řidičů, vytíženost řidičů atd.)
 • kalkulace auta (cena na 1km, 1h provozu auta, veškeré náklady)

V jedné administraci může být více aut najednou.

Charakteristika systému
Hlídámeauta.cz

Služby rozděleny do balíčků Vzdálené odpojení startéru Kniha jízd Dokonalé ukrytí zařízení ve vozidle Široké portfolio nabízených služeb Nízká cena služby Bezkonkurenční pořizovací náklady Průjezd vozidla na mapě GPS a GSM Aktuální poloha vozidla SOS tlačítko Pravidelné kontroly Informace o nastartování a pracovní době motoru Časově neomezená záruka
 • Poptávka

  Zašlete poptávku s Vašími údaji a my Vám připravíme cenovou kalkulaci na míru.

 • Podpis smlouvy

  Po oboustranném schválení cen a obchodních podmínek se podepíšou smlouvy.

 • Instalace

  GPS lokátor se instaluje do auta.

 • Provoz

  GPS sledování se uvede do provozu. Na zabezbečeném serveru zpracujeme pozici Vašeho vozidla a umožníme Vám sledování veškerých informací.

Ceník tarif

Zařízení: Instalace: Zařízení a instalace: 5 799 - 6 699 Kč
4 999 Kč 800 - 1 700 Kč Dle modelu auta
Měsíční paušál: Měsíční SIM: Měsíční cena celkem: 175 Kč
100 Kč  75 Kč  Všechny ceny jsou bez DPH
 • Kniha jízd
 • Aktuální poloha vozidla
 • Průjezd vozidla na mapě
 • Vzdálené odpojení startéru
 • SOS tlačítko
 • Informace o nastartování a pracovní době
 • Definování hranice
 • Pokud se vozidlo rozjede po určité době, chodí SMS
 • Kontrola termínů - STK, emise, prohlídky (pouze firmy)
 • Import dat z čerpacích stanic (pouze firmy)
 • Správa autoparku (pouze firmy)
 • Kalkulace auta (pouze firmy)

Informace

Jak to celé funguje?

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační a sledovací systém, který získává polohu (zeměpisnou šířku a délku). GPS přijímač, který je umístěn ve Vašem vozidle následně tato data získává a odesílá je přes mobilní internet do administračního programu.

Každá družice obíhající planetu vysílá rádiové signály, které se podílejí na určování polohy, směru a rychlosti vozidel vybavených GPS přijímačem. Rádiové signály obsahují pozice satelitu. GPS přijímač určuje pozici vozidla vyhodnocením signálů. Umístění objektu je zaznamenáváno v pravidelných časových intervalech.

GPS sledování vozidel je velmi cenným nástrojem pro společnosti, zvláště pokud je použit ve vozovém parku. Tak může pomoci zabránit krádeži auta, vyhledat vozidlo, nebo pokud je potřeba sledovat spotřebu paliva, rychlost vozidla, a najeté kilometry. K dispozici je také uživatelské SOS tlačítko, které můžete stlačit v případě nouze.

GPS jednotka je umístěna do vozidla takovým způsobem, aby nebyla pouhým okem viditelná. Omezí se tím možnost rychlého odpojení jednotky či jiné manipulace, ale i možnost nějakého poškození. Jednotka se nejčastěji umísťuje do palubní desky automobilu. 

Popis systému

Díky systému hlídámeauta.cz máte svá vozidla pod permanentním dohledem. hlídámeauta.cz pracuje na principu monitoringu vozidel pomocí GPS a GSM. Do vozidla umístíte sledovací jednotku, která monitoruje jízdní parametry jako např. polohu, rychlost, čas a další. Tyto parametry jsou pak sítí GSM přenášeny na GPS centrum a odtud dále k zákazníkovi. V případě přerušení signálu jsou data zaznamenávána a v okamžiku obnovení spojení opět odeslána na GPS centrum.

Díky tomu získáte kontrolu nad tím, kde se vaše vozidla, zaměstnanci, nebo zboží nacházejí a co se s nimi děje. Nabízí se vám přehled o trase jízdy, ujetých kilometrech, času řízení nebo stání vozidla, termínů dodání zboží atd. Ohlídáte si neoprávněnou jízdu, překročení hranic, místa tankování PHM a dodržování předepsané trasy a rychlostí. Zároveň vám bude k dispozici elektronická kniha jízd. 

 

1. Ochrana vozidla

 • Definování hranice, kterou auto nesmí přejet (SMS + případné znemožnění nastartování)
 • Pokud se vozidlo rozjede po určité době, chodí SMS či email
 • Hlídání otevření dveří
 • Překročení určitého rychlostního limitu (odešle SMS + email)

 

2. Firemní údaje a správa vozového parku

 • Kontrola termínů (STK, emise, prohlídky)
 • Import dat z čerpacích stanic 
 • Správa autoparku (evidence dokumentů vozidla, přehled vozidel, řidičů, vytíženost řidičů atd.)
 • Kalkulace auta (cena na 1 km, 1 hod provozu auta, veškeré náklady)

 

3. Další parametry

 • Průjezd vozidla na mapě
 • Aktuální poloha vozidla
 • Kniha jízd
 • Datové přenosy zařízení v rámci Evropské unie
 • SOS tlačítko
 • Informace o nastartování a pracovní době motoru

Autoservis Vobořil

Bečovská 939
Praha10 - Uhříněves
104 00

Tel.: (+420) 603 279 506
E-mail: milan@autovoboril.cz
Webové stránky: http://www.autovoboril.cz

 

 

Autoservis AUTOBARDO

Jiřího ze Vtelna 1731
Praha 9 ( areál PRAGORENT )
193 00

Tel.: (+420) 777 008 148 a 776 717 767
E-mail: autobardo@seznam.cz
Webové stránky:          http://www.autobardo.cz

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky verze 1.1 naleznete zde.

Dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Program pro otevření PDF dokumentu si můžete stáhnout na stránkách www.stahuj.cz

Výňatek z obchodních podmínek:

Zvláštní obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. ve znění k 1.11.2011, verze 1.1. sjednané v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 a ustanovením § 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zvláštní obchodní podmínky“)

1) Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností LERIS.CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 2175, 130 00 Praha 3, IČ 29041741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 162170 (dále jen jako „Poskytovatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou využívající služeb Poskytovatele (dále jen jako „Uživatel“, Poskytovatel a Uživatel společně dále jen jako „Smluvní strany“) založený na základě samostatné dílčí smlouvy o poskytování produktů a/nebo služeb Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2) Definice

pokud nevyplývá z kontextu jinak, mají následující termíny a výrazy (pokud jsou uvedeny s velkým počátečním písmenem) obsažené v těchto Obchodních podmínkách níže uvedený význam:

„Produkt“ znamená jakékoli hardwarového vybavení poskytované Poskytovatelem, zejména pak GPS Lokátor.

„Hlídaní vozidel“ znamená Službu, na základě které získá Uživatele po instalaci GPS Lokátoru do vozidla, právo na webových stránkách Poskytovatele vyhledávat informace o aktuální poloze vozidla, a to s přesností cca 5 – 100 m v návaznosti na dostupnost a přesnost GPS a GPRS systémů, které provozují třetí strany a dále pak o dalších souvisejících skutečnostech týkajících se vozidla.

„GPS Lokátor“ znamená technické zařízení umožňující lokalizovat jej na planetě Zemi prostřednictvím a s přesností systému GPS, které je nezbytné pro užívání Služby Hlídání vozidel. Uživatel je povinen si GPS Lokátor zakoupit na základě Kupní smlouvy od Provozovatele do svého vlastnictví. Podrobný popis GPS Lokátoru a cena GPS Lokátoru je umístěna na Webovém portálu produktu. Součástí GPS Lokátoru je SIM karta poskytnutá Poskytovatelem, kterou se Uživatel zavazuje vrátit Poskytovateli po ukončení využívání Služby Hlídání vozidel dle těchto Obchodních podmínek. GPS Lokátor je dostupný pouze jako součást Služby Hlídání vozidel.

„Kupní smlouva“ znamená smlouvu, na základě které se Poskytovatel zavazuje odevzdat Uživateli GPS Lokátor do jeho vlastnictví a Uživatel se zavazuje GPS Lokátor převzít a uhradit kupní cenu za GPS Lokátor stanovenou na Webovém portálu produktu.

...

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně a souhlas se zpracováním osobních údajů verze 1 naleznete zde.

Prohlášení o ochraně a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou uloženy ve formátu PDF. Program pro otevření PDF dokumentu si můžete stáhnout na stránkách www.stahuj.cz

Výňatek ze souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů:

"1.1)
Uživatel uděluje podpisem na tomto souhlasu, Smlouvě o poskytování služeb Hlídáme auta,  Registrací dobrovolně Správci v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů souhlas ke zpracování Osobních údajů, které Správci poskytne za trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem, a to pro účely plnění povinností vyplývajících z Dílčích smluv a z těchto Obchodních podmínek v rozsahu předmětu podnikání Správce, dále pak pro marketingové účely a uvedení reference v propagačních materiálech.
1.2)
Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány Správcem v elektronické podobě, automatizovaným způsobem, v tištěné podobě neautomatizovaným manuálním způsobem nebo prostřednictvím GPS lokátoru.
1.3)
Uživatel souhlasí s tím, aby Správce poskytl Osobní údaje ke zpracování třetím osobám, které se na základě smlouvy se Správcem podílejí na plnění Služeb a přijdou s Osobními údaji do styku, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 14 a 15 Zákona o ochraně osobních údajů."

Nahoru Objednávka
Hlídáme auta.cz